Patent Tescil

“Benim aklıma gelmişti” dememek için…
İyi bir fikir her zaman bulunmaz. Karanlık ortamda kendinden aydınlatmalı bir kalemle işlerin nasıl kolaylaşacağını düşünün. Ya da mont cebinize koyduğunuz küçük bir ısıtma aparatının kış aylarında ellerinizi donmaktan nasıl kurtaracağını… Gelin tüm fikirlerinizi birlikte koruyalım.

TASARIM NEDİR?

Tasarım bir ürünün bir parçası veya bir bölümünün üzerindeki,

Çizgi
Şekil
Biçim
Renk
Doku
Malzeme
Gibi insan duyuları ile algılanabilir unsurlarına denir.

Günlük hayatımızda kullandığımız bir çok ürün ve bu ürünlerin parçaları çantalar, giysiler üzerindeki desenler, koltuklar, ev eşyaları vb ürünler tasarımlara örnek olarak sıralanabilir.

Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?
Bir tasarım başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde segilenmemiş satışa konu olmamış ürünler bir başka deyişle yeni olan tasarınlar tescile konu olabilir.

Tasarım Tescili Koruması
Tasarım tescili sahibi koruması ile ürünü üçüncü şahıslar sahibinin izni olmadan kullanamaz. Hak sahibi tasarımı devir edebilir, lisans ile dağıtabilir mirasa konu olabilir.

Tasarımda Yenilik
Bir tasarım başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce kamuya sunulmamış olması yeni olarak kabul edilir.Bu yenilik dünya çapında bir yeniliktir. Yenilikte ülkesellik aranmaz.

Tasarımda Ayırt Edicilik
Bir tasarımın görsel unsurlarının diğer bir tasarımdan belirgin bir şekilde farklı olmasıdır.

Rüçhan Hakkı
Rüçhan öncelik hakkı anlamına gelir. Bir tasarım yurt dışında yapılan başvurulara istinaden veya fuarda yapılan teşhire binaen başvuru tarihinden 6 ay içerisinde Türkiye’ de başvuru yapabilme hakkıdır.

Hangi Tasarımlar Tescil Edilemez
Yeni olmayan ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar
Bir teknik fonksiyon içeren tasarımlarda tasarımcıya başka bir seçenek bırakmayan tasarımlar (tekerleğin yuvarlaklığı gibi)
Kamu ve genel ahlaka aykırı tasarımlar
Tescil Süresi (Koruma Süresi)
Bir tasarım başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunur ve bu koruma istenirse 5 er yıllık dönemlerde 25 yıla kadar uzatılabilir. Bundan sonra tasarım halka mal olur.

Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?
Tasarımın görsel anlatımı
Başvuru sahibi tüzel kişi ise vergi levhası ve ticari faaliyet belgesi
Başvuru sahibi şahıs ise kimlik bilgileri
Tasarımı yapan kişi veya kişilere ait bilgiler
Vekaletname (varsa)
Tasarım Tescil Başvurusu Nereye Kim Tarafından Yapılır?
Tasarım tescil başvuruları başvuran veya tayin ettiği resmi marka ve patent vekili Sistem Patent şirketimiz aracılığı ile Türk Marka Patent Kurumu’na yapılır.

Tasarım Tescil Tüm Dünyada Korunurmu?
Hayır. Başvurular ülkeseldir. Başka ülkelerde tescil hakkı isteniyorsa istenen ülke ofislerine ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekir.

Tasarım Tescili İle Sağlanan Haklar Nelerdir?

Tasarım tescil ile tescili alınan tasarım;

Devir edilebilir, Lisans yoluyla dağıtılabilir, Verasete konu olabilir.