PATENT VE FAYDALI MODEL

BULUŞ NEDİR ?

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin bilinen metotların dışında bir yoldan çözülmesidir.

 

PATENT NEDİR  ?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.


Sınai mülkiyet haklarının içinde en önemli yer tutan “Patent Hakkı” dır. Bu hak özellikle teknoloji transferinde aracı olması bakımından teknolojisini geliştiren ülkelerde daha da önemlidir.

 

BİR BULUŞA PATENT VERİLEBİLMESİ İÇİN ARANAN KRİTERLER ŞUNLARDIR:


Yenilik (Başvurunun yeni sayılabilmesi için başvurulan buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı, sözlü yada uygulanarak hiçbir şekilde açıklanmamış olması şarttır.)
 

Tekniğin bilinen durumunun aşılması. (Yani bu konuyla ilgilenen uzman birinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı bir özelliğe sahip şekilde olmalıdır. .)

Sanayiye uygulanabilirlik. (Buluşun sadece kağıt üzerinde geliştirilip uygulanabilen tahmin ve teoriye dayalı değil , kolayca pratiğe uygulanabilir özellik taşıması gerekir.)
 

 

BAŞVURU ÇEŞİT ve ÖZELLİKLERİ;


- Türkiye'de biri incelemesiz, diğeri incelemeli olmak üzere 2 çeşit patent sistemi vardır.

 

İncelemesiz sistemde. Ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli ancak koruma süresi 7 yıl süreyle sınırlı bir koruma sağlanmaktadır.
 

İncelemeli patent sisteminde ise işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent; başvurunun patent verilebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha sağlam ve 20 yıl gibi daha uzun bir koruma süresi elde edilmektedir. İncelemesiz patent gerekli şartlar yerine getirilmek ve incelenmesi için 7 yıl içinde müracaat edilmesi şartıyla incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.

 
ÖNEMLİ
 

Patent ve Faydalı Modellerin müracaat tarihinden itibaren koruma süresinin bitimine kadar her yıl; yıllık ücretlerinin ödenmesi gerekir. Yıllık ücretlerin ödenmemesi durumunda patent hakkı sona ermektedir.


 

PEKİ FAYDALI MODEL NEDİR ?

 

Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl  buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkını veren belgeye faydalı model belgesi denir. Faydalı model belgesi işlemleri patent işlemlerinden hem zaman hem de masraf açısından daha avantajlıdır.

Faydalı model tescil işlemlerinin basit ve ucuz olmasının özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin buluş yapmalarını özendirmektedir. Faydalı model koruması; tecavüz fiillerine karşı  patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.


PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

 

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz. Oysa bu durum Patent’in olmazsa olmaz şartlarından  biridir. 
 

Koruma süreleri birbirinden farklıdır.
 

Faydalı model belgesine ek faydalı model verilmez. Ancak Patent’te İncelemesiz patent başvurusu yapıldı ise bu buluş sahibine 7 yıllık bir koruma süresi sağlar. Bu 7 yıl içerisinde inceleme için tekrar müracaat edildiğinde uygun olması durumunda koruma süresi 20 yıla uzatılabilmektedir.
 

Faydalı Modelde araştırma ve inceleme işlemlerinin patent verilmesine oranla yok diyecek kadar az olması nedeniyle; yine patente oranla hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
 

Patent ve Faydalı Model Başvurularınızın Karşılıksız Desteklenmesini İster misiniz ?

Eğer cevabınız “elbette evet” ise lütfen bize 0212 635 30 07 no’lu telefon yada bilgi@goldpatent.com mail adresinden ulaşın ve siz de bu hizmetten yararlanın.

 

GOLD PATENT & MARKA OFİSİ;

 

Müracaat dosyalarının hazırlanması ve tescil belgesinin düzenlenmesine kadar aşamaların takibini yapar.

Patent ve Faydalı Modellerle ilgili itiraz. devir. yıllık ücretlerin ödenmesi ve diğer işlemlerle ilgili konularda danışmanlık hizmeti verir.

Lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi ve lisans işlemlerinin Enstitüye tescili konusunda danışmanlık hizmeti verir.